O společnosti

Naše firma nabízí realizační a konzultační služby v oblasti ochrany životního prostředí, zejména hodnocení vlivů na životní prostředí, nakládání s odpady, zpracování plánů odpadového hospodářství, speciálních zemních prací. Dominantní činností naši společnosti je vedle výše uvedených činností zajišťovaní komplexní služby při nakládání s odpady. Našich služeb využívají stavební, inženýrské i developerské společnosti. 

  1. Výkup stavebních odpadů
    Jedná se zejména o inertní odpady a materiály vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jejichž materiálovou základnou jsou zejména zeminy, horniny
    a stavební výrobky (věci určené a užívané k zabudování do staveb).
  2. Kamenivo a recykláty
    Jsou součástí naši standardní produkce. Vyrábíme umělé kamenivo, recyklací ze stavebních materiálů, dle příslušných norem. Uplatňují se jako náhrada přírodních zdrojů, pro výstavbu podloží a základy mnoha staveb.

Kontaktujte nás!